Total News
1
NEWS
Total Events
1
EVENTS
Total Attacker
1
Hacker
Total Deface
1
Page

[NEWS]: Launching HACK-DB v.0.1

2013-11-23 07:08:43 Rama Zeta


This script has been leaked by ./r14nul ( rianul.com )

[EVENTS]: Mikimouse DEDEOS akbar

2013-11-15 17:30:31 Anonimus


Jawa Ipsum kancing nyepeng medal, sakit jaler gesang ningali, arta untu kesah pundhak ngenger dhateng nanem nginum ngadeg, numpak srengen. Lingsem, piring nedha tanem sirah nedha nama sampeyan. Kuping rekaos pamanah lek-lekan cariyos nama nanem benter margi swanten embok jampi, susu, "gadhah

By bypass shell